SmartCity-2021 
Paper ID Title Authors First author email Type Uploaded Registration Payment 
1570758396 Optimization Model for Collaborative Overhaul Workshop Scheduling Problem of Multiple EMUs Weijiao Zhang; Zhongkai Wang; Zhikai Jia; Hui Wang wjzhang@rails.cn Regular    
1570760182 Small Traffic Sign Detector in Real-Time Based on Improved YOLO-v4 Tingting Yang; Chao Tong y524880@buaa.edu.cn Regular    
1570760329 Optimized Model and Algorithm for Scheduling Turnaround Routes of Electric Multiple Units Zhongkai Wang; Tianyun Shi; Weijiao Zhang; Hui Wang winter-light@163.com Regular    
1570760861 High-Speed Train Intelligent Maintenance Pattern and Edge-Computing Perception Model Peng Sun; Weijiao Zhang; Zhikai Jia sunpercher@163.com Regular    
1570762557 Tunnel Point Cloud and BIM Model Integration for Cross-Section Monitoring Wensheng Zhang; PengCheng Li; Ziqi Hao; Dong Guo; Jack Wang zws@stdu.edu.cn Regular    
1570763427 HIVE: Route Optimization Problem of Automatic Delivery System With Mobile Depot and Multiple Drones Yao Liu; Jianmai Shi; Yuzhen Zhou 278852203@qq.com Regular    
1570763680 Photovoltaic Power Forecasting in Dunhuang Based on Recurrent Neural Network Qingquan Lv; Ma Ming; Binbin Yong; Xuetao Jiang; Jun Shen; Qingguo Zhou lvqq18@lzu.edu.cn Regular    
1570763809 A Study of Evidence Cognition in the Simpson Case Towards Smart Justice Xuan Zhou; Xiqiong Wan; Yifei Pei; Xiaohua Hu; Weihui Dai rrxuan@sina.com Regular    
1570763839 Research on License Plate Location and Recognition in Complex Environment Hao Yu; Xingqi Wang; Yanli Shao; Feiwei Qin; Bin Chen; Senlin Gong yuhao@hdu.edu.cn Regular    
1570764167 A Comprehensive Overview on IoT-Based Smart Stroke Rehabilitation Using the Advances of Machine Learning Techniques Najmeh Razfar; Rasha Kashef; Farah Mohammadi nrazfar@ryerson.ca Regular    
1570764189 Deep Learning-Based Semantic Segmentation in Autonomous Driving Hrag Harout Jebamikyous; Rasha Kashef hjebamikyous@ryerson.ca Regular    
1570766748 Improved Algorithm of Thermal Image Target Detection Based on Yolo v4 Min Dong; Jia Dang; Gangcan Sun; Qi Xue iemdong@zzu.edu.cn Regular    
1570766821 Robo-SweeperBionics Based Unmanned Sweeper Platform Guanyu Chen; Pan Lv; Hong Li; Guoqing Yang pennygrady@zju.edu.cn Regular    
1570767007 Simplification and Compression Method Based on Classified Sparse Sampling for LiDAR Point Cloud Jian Chen; YuFang Lin; YuanXiang Chen; Mingkui Zheng; YuYao Zhu chenjian-fzu@163.com Regular    
1570767969 On-Camera Content Filtering for Real-Time Video Analytics Fahao Chen; Peng Li; Celimuge Wu chenfh612@gmail.com Regular    
1570768124 Multi-Agent Deep Reinforcement Learning Based Consistency Control in Train Platoon Systems Xinran Zhang; Gaofeng Nie; Wanli Ni; Hui Tian ZhangXinran@bupt.edu.cn Regular    
1570756853 An Effective Metaheuristic for Partial Offloading and Resource Allocation in Multi-Device Mobile Edge Computing Weirong He; Suxiang Wu; Jin Sun wrhe@njust.edu.cn Regular    
1570759275 Intelligent Live Video Streaming for Object Detection Mingkang Chen; Jingtao Sun; Kento Aida; Renato Figueiredo; Yun-Jung Ku; Kensworth Subratie mingkang@nii.ac.jp Regular    
1570760319 Multi-Agent Deep Reinforcement Learning for Traffic Signal Control With Nash Equilibrium Wei Wei; Qiang Wu; Jianqing Wu; Bo Du; Jun Shen weiwei@xaut.edu.cn Regular    
1570760567 Design and Implementation of a Distributed Control Platform for a Smart Building Testbed Nathan A Puryear; Mostafa Zaman; Roja Eini; Sherif Abdelwahed puryearna@vcu.edu Regular    
1570760772 Convolutional Capsule Network Based In-Loop Filter for HEVC Mengqing Cao; Yue Yu; Jian Chen; Xiuzhi Yang; Zhifeng Chen 18865290250@163.com Regular    
1570760927 The Design and Implementation of Dust Monitoring System for Photovoltaic Power Generation Yuliang Chen; Jiali Ma; Yanhong Ma; Yingli Zhang; Xiaokang Zhou; Rui Zhou chenyl2021@lzu.edu.cn Regular    
1570760968 Lifetime-Driven Scheduling of Security-Critical Internet-Of-Things Applications on Real-Time Heterogeneous Multicore Systems Yufan Shen; Kun Cao; Yangguang Cui; Chengliang Zhou; Gongxuan Zhang; Junlong Zhou shenyufan@njust.edu.cn Regular    
1570763969 Adaptive Channel Detection for Full-Duplex Based IAB Systems on Unlicensed Channels Qiqi Xiao; Zheyi Wu; Jiantao Yuan; Meng Zhou; Guanding Yu; Rui Yin xiaoqiqi@zju.edu.cn Regular    
1570764145 Assessing Stroke Patients Movements Using Inertial Measurements Through the Advances of Ensemble Learning Technology Najmeh Razfar; Rasha Kashef; Farah Mohammadi nrazfar@ryerson.ca Regular    
1570765133 Microgrid Forecasting Using Multiple Deep Learning Models Daxelle Sakubu; Qi Liu 20165308006@nuist.edu.cn Regular    
1570765247 Game Theoretical Bandwidth Allocation in UAV-UGV Collaborative Disaster Relief Networks Bincheng Ying; Zhou Su; Qichao Xu; Xiandong Ma coulsonying@163.com Regular    
1570765939 Rethinking Deep Packet Inspection Design and Deployment in the Era of SDN and NFV Hanan Mustapha; Soufiene Djahel; Philip A Perry; Zonghua Zhang hananmustapha.96@gmail.com Regular    
1570765951 Intelligent Question Answering System Based on Knowledge Graph Xijin Feng; Qi Liu; Xiaodong Liu xjfeng@nuist.edu.cn Regular    
1570766697 Smart City Traffic Intersection: Impact of Video Quality and Scene Complexity on Precision and Inference Zoran Kostic; Zhuoxu Duan; Zhengye Yang; Richard Samoilenko; Dwiref Snehal Oza; Mingfei Sun; Hongzhe Ye; Zihao Xiong; Ashvin Jagadeesan; Gil Zussman zkostic@ieee.org Regular    
1570767235 Evaluation of Speed Control Effect of Cooperative Vehicle Infrastructure System With a SUMO-NS3 Co-Simulation Platform Liang Dai; Tu Zhang; Chao Qian; Guiping Wang ldai@chd.edu.cn Regular    
1570767253 Latency Minimization in Blockchain-Enabled Fog Computing Networks: A Novel Byzantine Fault Tolerance Approach Assadig Almhdy Abdelrhman Abakr; Xiaoge Huang l201920029@stu.cqupt.edu.cn Regular    
1570767782 A Privacy-Preserving Deep Learning Scheme for Edge-Enhanced Smart Homes Yueyu Dong; Fei Dai; Mingming Qin ohio094@gmail.com Regular    
1570768288 Cooperative Task Offloading for Internet of Vehicles in Cloud-Edge Computing Gu Linjie; Xu Xiaolong; Lianyong Qi; Xuyun Zhang; Wanchun Dou 201983320030@nuist.edu.cn Regular    
1570768593 Towards Applying IPSec Between Edge Switches and End Users to Counter DDoS Attacks in SDNs Abdullah Soliman Alshra'a; Jochen Seitz abdullah.alshraa@tu-ilmenau.de Regular    
1570771974 A Discrete Teaching-Learning-Based Optimization Algorithm for the Green Vehicle Routing Problem Xixia Sun; Xianglong Dai; Su Pan; Nan Bao; Ning Liu; Xiaoye Shi sxx1017@njupt.edu.cn Regular    
1570756586 A CAN Bus Anomaly Detection Based on FLXGBoost Algorithm Jie Wang 737526299@qq.com Regular    
1570758842 A Method for Calculating the Potential Crowdedness of Urban Emergency Shelters Xinxiang Wang; Minglei Guan; Junjie Hu; Chenyang Tian; Hong Shi; Qingquan Li 2019220264@jou.edu.cn Regular    
1570758946 Distributed Data-Driven Engine Framework Facing CPS Brain-Inspired Intelligent Transportation Zhengzhuang Yang; Mingyue Xu; Kaidi Zhao; Huiyu Zhi; Xihou Zhang; Zhuoran Chen; Sun Qiu; Dingding Han 19210720144@fudan.edu.cn Regular    
1570759140 Experience-Based Pickup Area Recommendation on Taxi's GPS Trajectories Zhuhua Liao; Jian Zhang; Aiping Yi; Yizhi Liu; Yijiang Zhao; Silin Liu l_zhua@sina.com Regular    
1570760091 Computer-Aided Diagnosis System Based on Few-Shot Learning for Smart Healthcare in Smart City Development Wenyan Wang; Chunfeng Mi; Kun Lu; Ke Yan; Bing Wang wenyanwang9203@gmail.com Regular    
1570760290 Design and Implementation of Monitoring System for New Energy Data Call Based on Blockchain Ziang Liu; YuanYuan Huang; Zhou Qiang; Yingli Zhang; Xiaokang Zhou; Rui Zhou liuza20@lzu.edu.cn Regular    
1570760447 Fault Diagnosis of Rolling Bearing Using Multiscale Fusion Convolutional Neural Network Mengyuan Ren; Yiming He; Qiang Wang; Jingtao Sun rmy0603@163.com Regular    
1570760728 Short-Term Speed Prediction of Urban Roads Based on Multi-Source Feature Fusion Silin Liu; Zhuhua Liao; Yizhi Liu; Aiping Yi 2962920138@qq.com Regular    
1570760780 A Hybrid Method for Defect Prediction Based on Traditional Features and Semantic Features Senlin Gong; Xingqi Wang; Dan Wei; Bin Chen; Yanli Shao gongsenlin@hdu.edu.cn Regular    
1570760886 A Spatial-Temporal Similar Graph Attention Network for Cyber Physcial System Perception via Traffic Forecasting Kaidi Zhao; Dingding Han; Mingyue Xu; Zhengzhuang Yang 19110720083@fudan.edu.cn Regular    
1570762908 A Lightweight Enterprise Messaging Service at the Edge Tingjuan Lu; Jingjing Chen; Ying Zhang; Jia Luo; Tao Wang; Hangyi Chen ltj.1212@163.com Regular    
1570763224 ZombieCoin3.0: On the Looming of a Novel Botnet Fortified by Distributed Ledger Technology and Internet of Things Haoyu Gao 1095055672@qq.com Regular    
1570763272 The Latest Progress of Research on the Urban Functional Areas Based on CiteSpace Methods Yanru Hu 2108160319003@stu.bucea.edu.cn Regular    
1570763275 A Comparative Study of Time Series Data Forecasting Using Machine Learning Based on Improved Grey Model Yan Li; JiaMing Zhang; Yanhong Ma; Xiaomin Li; Ziang Liu; Xiaokang Zhou; Rui Zhou liyan_2007@lzu.edu.cn Regular    
1570763291 Crack Extraction Algorithm for Concrete Images Based on Region Growing Algorithm and Gradient Segmentation Threshold Haohan Chen; Renping Xie; Wenhong Wei 15767978565@163.com Regular    
1570763424 A Mobile Internet Multi-Level Two-Way Identity Authentication Scheme Based on Zero Trust Lu Chen; Yuwei Sun; Sun Zhixin 2018070261@njupt.edu.cn Regular    
1570763568 An Explainable Intrusion Detection System Yun Wang 1528335853@qq.com Regular    
1570763594 Model-Fusion-Based Sustainable Trust Evaluation Method Liang Zhang; Yuan Fang; Jianqiao Sheng; Jingxuan Xu; Xin Ding 2389262612@qq.com Regular    
1570763617 Few-Shot Malicious Traffic Classification Based on Siamese Neural Network Kailin Wu wkl2543289007@163.com Regular    
1570763627 A Deep Image Denoising Method for Transmit Electricity Surveillance Environment Nan Yao; Ziquan Liu; Zhen Wang; Yongling LU; Jianhua Qin yaonanya123@163.com Regular    
1570763645 Trust Evaluation Based on Variable Weight Synthesis Mu Chen; Lu Chen; Zaojian Dai; Zhipeng Shao; Yuanyuan Ma 790167248@qq.com Regular    
1570763646 Target Detection of Engineering Vehicles Based on Co-Learning Labels Zhen Wang; Nan Yao; Ziquan Liu; Xueqiong Zhu; Hai Xue 951024011@qq.com Regular    
1570763849 An Improved Fingerprint Matching Algorithm to Detect Malware Encrypted Traffic Based on Weighted Bayes Lei Tao taolei@mail.ustc.edu.cn Regular    
1570763883 Click Prediction Based on Feature Fusion and Attention Mechanism Zhao Guoning 19085212210055@hainanu.edu.cn Regular    
1570763951 Fast Distributed Stochastic Gradient Descent for Big Data Classification Huihui Wang; Mingfei Xiao huihuinjust@126.com Regular    
1570763957 Wildfire Smoke Detection Method Based on Improved Cascade R-CNN Model Yanli Shao; Xi Chen; Jinglong Fang; Hang Shi; Jianqiang Yu; Huawei Zhu shaoyanli@hdu.edu.cn Regular    
1570764135 GNAS: Generalized Neural Attentive Similarity Model for Recommendation Zhilin Cheng; Yanxia Lyu; Jiemin Liu; Wang Cong 3036386907@qq.com Regular    
1570764161 Big Data Mining on Health Informatic Data for Cities Carson K. Leung kleung@cs.umanitoba.ca Regular    
1570766531 Semantic Segmentation of Remote Sensing Image Based on Twice Augmentation and Atrous Convolution Ruiqi Yang; Yue Zhang; Haiyan Cheng; Yili Zhao; Nan Chen; Qinling Dai 970825548@qq.com Regular    
1570766764 DeepLoc: A Deep Neural Network-Based Indoor Positioning Framework Saining Liu; Qianqian Ren 2191436@s.hlju.edu.cn Regular    
1570766927 Blind Image Quality Assessment Based on Multi-Scale Spatial Pyramid Pooling Fangfang Lu; Feng Qin; Jingjing Chen lufangfang@shiep.edu.cn Regular    
1570766988 A Comprehensive Study of Present Data Deduplication Zilong Xue; Huixun Qian; Lingling Shen; Xiaotong Wu zlxue.njnu@gmail.com Regular    
1570767019 Classifying Dominant Tree Species Over a Large Mountainous Area Based on Multi-Temporal Sentinel-2 Data Pengfei Zheng; Qinling Dai; Panfei Fang; Jin Li; PeiWei Liu 475189509@qq.com Regular    
1570767154 EEAI: An End-Edge Architecture for Accelerating Deep Neural Network Inference Guozhi Liu; Fei Dai; Bi Huang; Zhenping Qiang; Lecheng Li; Shuai Wang GuozhiLiu@swfu.edu.cn Regular    
1570768575 SA_3AM: A Novel Sentiment Analysis Approach Integrating Three-Level Attention Mechanism Qingren Wang; Liang Sun; Jie Cui; Jing Zhang wqr@ahu.edu.cn Regular    
1570768577 Personalized English Lexical Simplification for Chinese Yujie Yin; Feng Zhang; Yun Li; Jing Zhang; Jipeng Qiang 1589142177@qq.com Regular    
1570768631 Driving Gaze Behavior Prediction at S-Curve Based on Driver Experience Using Machine Learning Yishui Zhu; Chrispus Oroni; Luyang Wang; Bo Wu yszhu@chd.edu.cn Regular    
1570772450 Research on Single Image Deraining Algorithm Based on Euclidean Distance With Adaptive Progressive Residual Network Xingzhi Chen 1017396974@qq.com Regular    
1570772454 Remote Sensing Identification of Seasonal Pasture Shiqi Su; Panfei Fang; Rui Qian; Pengfei Zheng; Zhenping Qiang ssq@swfu.edu.cn Regular    
1570759498 A Serverless Hierarchical Federated Learning Framework for Smart City Applications Jer Shyuan Ng; Wei Yang Bryan Lim; Jiangtian Nie; Zehui Xiong; Dusit Niyato; Chunyan Miao; Mohsen Guizani s190068@e.ntu.edu.sg Regular    
1570763857 A Study on the Situation and Spatial Effect of Sharing Economic Development in Provinces and Regions in China Jingjun Hao haojingjun9@gmail.com Regular    
1570763893 A Spatial-Temporal Model for Tourism Demand Forecasting Yunxuan Dong; Binggui Zhou; Guanghua Yang; Fen Hou; Shaodan Ma yb87452@connect.um.edu.mo Regular    
1570766874 Evaluation of Health Convenience in Rural Communities Qiulan Wu; Ying Li; Huari Wu; Feng Zhang; Xiang Sun zxylsg@sdau.edu.cn Regular    
1570768293 UAV-USV Cooperative Task Allocation for Smart Ocean Networks Juan Liu; Zhou Su; Qichao Xu LiuJ6882@163.com Regular    
1570761791 Citizen-Centric Smart Campuses: Supporting Events Information for People Xiaoyan Wei xiaoyan.wei@uqconnect.edu.au Regular    
1570762775 Lane-Level Traffic Flow Prediction Based on Dynamic Graph Generation Guojiang Shen; Lingyun Wang; Kaifeng Yu; Zhanhao Ji; Xiangjie Kong gjshen1975@zjut.edu.cn Regular    
1570763097 Short-Term Traffic Flow Forecast Using Regression Analysis and Graph Convolutional Neural Networks Daniel Klosa; Amin Mallek; Christof B┨skens dklosa@uni-bremen.de Regular    
1570775125 Analysis and Prediction Transient Population in Expressway Service Area Based Long Short-Term Memory Jin-Qiang Wang; Kai Zhang; Peng Zhi; Guolong Xi; Xiaorun Tang; Qingguo Zhou jqwang16@lzu.edu.cn Regular    
1570762283 Innovative Digital Twin Platform Construction for Smart Grid System Yiguo Zhong; Wei Zhang; Xueping Ha; Qinghai Chen; Jing Huang; Ke Yan zhongyg@gisway.com.cn Short    
1570763360 YOLO-RFB: An Improved Traffic Sign Detection Model Zhongqin Bi; Fuqiang Xu; MeiJing Shan; Ling Yu zqbi@shiep.edu.cn Short    
1570763807 An Allocation Method of Crowdsourcing Tasks to Protect Fairness of Participants Lei Xiao; Zhigang Gao; Ruichao Xu; Bo Wu; Leilei Zheng; Wei Zhao; Weipeng Cen; Xuanzhang He 192050103@hdu.edu.cn Short    
1570765110 Developing an Integrated Data Model Based on IFC and SensorML for Post-COVID Facility Management Vincent J.L. Gan; Tao Wang; Difeng Hu vincent.gan@nus.edu.sg Short    
1570766069 A Handover Self-Optimization Mobility Load Balancing for Ultra-Dense Networks Yujie Li; Zhoujin Tang; Jian Sun; Xiaolong Yang liyujie@bistu.edu.cn Short    
1570766167 Improved ORB Mismatch Elimination Based on Gradient Cosine Zhao Cheng Huang 2020208062@cqust.edu.cn Short    
1570763042 HANA-MES: A HMI-Awared Manufacturing Execution System Jingjing Chen; Hequn Wu; Yafei Li; Xiaoxin Wu; Yueqiang Zhao; Yao Shi; Songjia Tang; Yulun Shi; Hangyi Chen jingjchen@fudan.edu.cn Short    
1570763651 Service Design With Machine Learning Based on User Action History (Comparison and Visualization of Differences in Running Motion With Dynamic Time Warping) Wang Xinyue; Nobutada Fujii; Watanabe Ruriko; Kaihara Toshiya; Kokuryo Daisuke wang@kaede.cs.kobe-u.ac.jp Short    
1570764756 TSITE IP: A Case Study of Intellectual Property Distributed Platform Based on Cloud Services Yang Wang wy123126@sohu.com Short    
1570766142 RoboMaze: Swarm Robotics and Coordinated Navigation in Smart City John Song; Austin Z Song; Fumin Zhang johnsong14306@gmail.com Short    
1570771744 Infrared and Visible Image Fusion Based on Deep Gradient Constraint Driven Network Ze Wang; Guoxia Xu wangze_1985@163.com Short    
1570774013 Improvement of Energy Harvesting Efficiency in Mobile Wireless Sensor Networks Amin Al Ka'bi a.kabi@ack.edu.kw Short    
1570760152 Traffic Anomaly Detection Model of Electric Power Industrial Control Based on DBN-LSTM Qigui Yao Proj_0246@163.com Short    
1570762754 Sentiments Affect Stock Returns: Evidence Based on Big Data Jing Sun; Yueqiang Zhao; Yingying Xu sunjing@ustb.edu.cn Short    
1570764312 Cascaded Based Adaptive R-CNN Network for Insulator Defect Detection Nan Yao; Guangrui Shan; Jianya Pan; Zhen Wang; Xueqiong Zhu yaonanya123@163.com Short    
1570765057 An Improved Bi-LSTM Model for Entity Extraction of Intellectual Property Using Complex Graph Youning Wang; Qi Liu; Yang Wang 20211221039@nuist.edu.cn Short    
1570767027 Pluralistic Face Image Completion Based on StyleGAN Xiaofeng Shao; Zhenping Qiang; Fei Dai; Shiqi Su; Yuxuan Zuo shaoxiaofeng@swfu.edu.cn Short    
1570767062 The Impact of Parameters on Semantic Segmentation: A Case Study on the CamVid Dataset Yue Zhang; Ruiqi Yang; Jun Wang; Nan Chen; Qinling Dai 2486685593@qq.com Short    
1570767063 Multigranularity Multiclass-Layer Markov Random Field Model for Improving Remote Sensing Image Classification Jun Wang; Fu Haoyu; Cheng Zhen; Leiguang Wang; Qinling Dai 1005137748@qq.com Short    
1570767760 Short Video Recommendation Algorithm Incorporating Temporal Contextual Information and User Context HaoYang Wan 2216303506@qq.com Short    
1570767021 Intelligent and Automated Fault Detection and Diagnosis Strategy for HVAC Systems Based on Maintainability Rules for Construction 4.0 Michael Chew; Ke Yan bdgchewm@nus.edu.sg Short    
1570771746 Infrared and Visible Image Fusion Based on Deep Gradient Constraint Driven Network Ze Wang; Guoxia Xu wangze_1985@163.com Short    
1570773189 Performance Analysis of Turbo Codes for 5G Massive Machine-Type Communication(mMTC) Mohammed Jajere Adamu; Qiang Li; Rabiu Sale Zakariyya; Adamu Jabire Halilu; Halima Bello Kawuwa; Sani Saminu mainajajere@tju.edu.cn Short    
1570774768 An Ontology for an IoT-Enabled Smart Library in a University Campus Soulakshmee D. Nagowah; Hatem Ben Sta; Baby Gobin s.ghurbhurrun@uom.ac.mu Short    
1570774785 Implementation of a Smart Canteen System for a University Campus Jaya Laxmi Ramiah; Soulakshmee D. Nagowah jaya.ramiah@umail.uom.ac.mu Short