Paper ID Title Authors  First author email Type Uploaded Registration Payment
1570837117 Enabling Massive Scalability in Low-Power Wide-Area Networks Mahbubur Rahman; Pushpen Bikash Goala mdmahbubur.rahman@qc.cuny.edu Regular Research Paper
1570844212 VoiceBit: GPU-Accelerated Real-Time Human Voice Separation for Mobile Phones Gang Chen; Zhaoheng Zhou; Shengyu He; Yi Zheng; Wang Yi cheng83@mail.sysu.edu.cn Regular Research Paper
1570845050 Difference-Adaptive Knowledge Distillation for Resource-Constrained Embedded Devices Yi Xiong; Wenjie Zhai; Zongwei Zhu xiongyi@mail.ustc.edu.cn Regular Research Paper
1570851222 User Satisfaction Oriented Elastic Charging Strategy for Electric Vehicles Lei Sun; Yanru Liu; Kangwei Lin; Changqing Xia; Qingxu Deng sunlei@stumail.neu.edu.cn Regular Research Paper
1570843331 A Lightweight Trusted Architecture and Service Mechanisms Based on SylixOS Qidi Zhao; Hongjun You; Tianyang Wang; Changyi Du; Bohao Pei; Kailong Zhang zhaoqidi.patrik@qq.com Regular Research Paper
1570844777 Performance Evaluation of Intelligent Computing Platform for Air-Combat Decision Algorithm Kangfa Xu; Linting Bai; Pengcheng Wen; Wensheng Niu xkf631@nuaa.edu.cn Regular Research Paper
1570847369 An Optimization Approach of Container Startup Times for Time-Sensitive Embedded Systems Lukas Stahlbock; Jan Weber; Frank Köster lukas.stahlbock@iav.de Regular Research Paper
1570851633 Energy- and Temperature-Aware Scheduling: From Theory to an Implementation on Intel Processor Qaisar Bashir; Mohammad Pivezhandi; Abusayeed Saifullah qaisarbashir@wayne.edu Regular Research Paper
1570844713 A Guard Bands Reduction Scheduling in IEEE 802.1Qbv Time-Sensitive Networks Zexian Pan; Qingxu Deng; Zhiwei Feng; Yuhan Lin; Changqing Xia 2001789@stu.neu.edu.cn Regular Research Paper
1570845685 End-Edge Coordinated Multiview Deep Learning for Time-Efficient Atrial Fibrillation Detection Tianren Zhou; Hanwen Li; Zhaoyan Shen; Zhiping Jia trzhou@mail.sdu.edu.cn Regular Research Paper
1570846559 Exploring TensorRT to Improve Real-Time Inference for Deep Learning Yuxiao Zhou; Kecheng Yang y_z37@txstate.edu Regular Research Paper
1570846882 Real-Time Schedulability Analysis for Overloaded Primary-To-Secondary Processor Systems Mitchell Duncan; Fatima Raadia; Tanjila Atik; Marco Brocanelli; Nathan Fisher gw2026@wayne.edu Regular Research Paper
1570850258 PPG-Based Heart Rate Estimation With Efficient Sensor Sampling and Learning Models Yuntong Zhang; Jingye Xu; Mimi Xie; Wei Wang; Keying Ye; Jing Wang; Dakai Zhu yuntong.zhang@my.utsa.edu Regular Research Paper
1570852480 A Vision-Based Low-Cost Power Wheelchair Assistive Driving System for Smartphones Zhiwei Wang; Kevin Liu; Jeffrey Wang; Jingye Xu; Jingjing Chen; Yufang Jin; Rocky Slavin zhiwei.wang@utsa.edu Regular Research Paper
1570845191 A Thermal-Aware Approach for DVFS-Enabled Multi-Core Architectures Javier Prez Rodrguez; Patrick Meumeu Yomsi; Pavel Zaykov perez@isep.ipp.pt Regular Research Paper
1570846479 Scheduling Performance Evaluation Framework for ROS 2 Applications Bo Peng; Atsushi Hasegawa; Takuya Azumi peng.b.203@ms.saitama-u.ac.jp Research Paper
1570844234 The Design of a Novel Modbus TCP/RTU Gateway for High Reliable Communication Honglin Zhou; Junlin Song; Xiaomin Pu zhouhl@dongfang.com Research Paper
1570845288 Design and Realization of Intelligent Airborne Information Processing Concept Simulation System Jianchun Xie; Linting Bai; Qing Luo xjchun@avic.com Research Paper
1570846035 Pseudo Log: Restore Global Data Facing Power Failures With Minimum NVM Write Edwin Sha; Yeteng Liao; Qingfeng Zhuge; Rui Xu; Yuhong Song; Jialin Liu edwinsha@cs.ecnu.edu.cn Research Paper